hi.wikipedia.org

User statistics

Months participated :
 
≤ 1 month
 
≤ 12 months
 
≤ 3 years
 
≤ 6 years
 
≤ 9 years
 
9+ years
Participation time07/2017Total
More graphics
All2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
23,879 users
page 100
Edits + Creations + Texts + Logs + Time +
UserGroupsTotalEditsArticlesMainAnnexesTalkMetaFileUserOthersReeditsChainRevertPagesArticlesChainRedirVolumeDiffDiff artTot. rev.SmallMediumBigLogsSysopChainMoveUploadsDelRestoreRevDelBlockUnblockProtectUnprotectRenameRightsFilterUsersFeedbackDaysMonthsTimeH/dTotal/hTotal/dTotal/m
9901Pk yadav azamgarh3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1.7 k+559+5595.9 k00%150%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m15 m1433
9902BHIKAM SINGH RATHORE3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%7-7-7160 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1633
9903Vijay Sameriya3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%364+364072800%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1114 m15 m1333
9904Nahar Singh Tanwar3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%79 k+79 k+79 k80 k00%00%2100%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2111 m5 m1523
9905Samacharparivartan3267%00%00%00%00%2100%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%1.5 k+1.5 k092 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1833
9906अवधेश सिंह3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%13 k+13 k025 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1119 m20 m933
9907प्रकृतिवादी3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%12-12-1214 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1733
9908Ramakant hindu3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%5.9 k+5.9 k012 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1114 m15 m1233
9909Jiviz3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%150%00%00%00%1.5 k0078300%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2221 m10 m822
9910Aditya Prakash Dubey3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%55+55+5528 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2112 m5 m1423
9911Moody Blues3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%108+108021600%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1121 m20 m833
9912Manohar Lal Ratnam Sahdev3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%4.7 k+4.7 k05.8 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1533
9913Trauenbaum33100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%133%133%00%00%769+769+76938 k267%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2215 m10 m1222
9914Shinflawer3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%18+18+18161 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1833
9915ব্যা করণ3267%00%00%150%00%150%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%976+976093 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2215 m10 m1222
9916Jim Derby33100%00%00%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%202+20008.1 k00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2215 m10 m1222
9917Gautam Skumar3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%150%00%00%00%166+166033100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1117 m15 m1133
9918Matty.00733100%00%00%3100%00%00%00%00%00%00%133%133%00%00%00%00%832-810010 k00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2110 m5 m1823
9919BHARAT BHAWANI ELECTRONICS3267%00%00%00%150%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%229-147017900%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1633
9920Ahmer Jamil Khan3267%150%150%00%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%1100%41+35-321 k1100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2210 m5 m1622
9921Vijay Kayal3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%653+653+6537.6 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1120 m20 m933
9922Rachit Buccha3267%00%00%00%00%150%00%150%00%00%00%00%00%00%00%00%60+1402.2 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2115 m10 m1123
9923ROHTASH RINKU SHARMA3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%2100%00%00%00%1 k+1 k01 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m10 m1533
9924NikNaks3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3-3-32.7 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2210 m5 m1822
9925Karni mata chhotriya3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%150%00%00%00%54+5407400%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1121 m20 m833
9926Pankaj Dinesh Dhiman3267%00%00%150%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%82-4008800%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1113 m15 m1333
9927Riyajp199863267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%68+44+4431 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1116 m15 m1133
9928Pandit gopinath rai3267%00%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%113-81-8162 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1119 m20 m933
9929Rajni kant013267%150%150%00%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%12 k+12 k+6.2 k36 k00%00%1100%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1113 m15 m1333
9930चमक3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%88+86+86104 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1113 m15 m1333
9931डॉ.प्रतिभा स्वाति33100%00%00%00%00%00%00%3100%00%00%00%00%267%00%00%00%362+362041600%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1533
9932Rangabhiya3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%315+315+31566 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1122 m25 m833
9933डोमेन्द्र पाण्डेय3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1.3 k+1.3 k+1.3 k7.6 k150%00%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2215 m10 m1222
9934Dedushka1003267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%218+218+21822 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1733
99350neLitlM0use3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%1.1 k-1.1 k-1.1 k4 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%117 m10 m2433
9936MYPRock3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%9.1 k+8.7 k+8.7 k30 k00%150%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1533
9937अन्वेष तिवारी3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%687+68701.3 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1118 m20 m1033
9938Nagender kumar yogi3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%32+32+3247 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1118 m20 m1033
9939Arun.medico3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%150%00%00%00%35+3506800%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2112 m5 m1423
9940RajeevJha893267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%4.5 k+3.1 k+3.1 k7.7 k00%150%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1116 m15 m1133
9941Amitshukla173267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1.2 k+1.2 k+1.2 k9.8 k150%00%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9942Raosahebugwekar3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%5.7 k+5.7 k+5.7 k14 k150%00%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2223 m10 m822
9943786a3267%150%150%00%00%150%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%14-14-74.8 k1100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1114 m15 m1333
9944DILIP MAURYA3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%443+443086100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9945प्रथमेश ताम्हाणे33100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%62+30+3012 k3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3215 m5 m1212
9946Mahendra Mahipat Ambavale3267%00%00%00%00%00%00%00%2100%150%00%00%150%00%00%00%484+432089000%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1733
9947Sunilsharma.sikar3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%3500035 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1123 m25 m833
9948Mike Christie33100%133%133%133%00%133%00%00%00%00%00%133%00%00%00%00%4.3 k-3.6 k-3.9 k35 k00%00%1100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3315 m5 m1211
9949Omveer bainla4203133%1100%1100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%12+12+12157 k1100%00%00%267%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%150%00%1118 m20 m1033
9950Nihal9426033100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%267%00%00%00%00%00%00%151+145+14515 k267%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%117 m10 m2333
Edits + Creations + Texts + Logs + Time +
UserGroupsTotalEditsArticlesMainAnnexesTalkMetaFileUserOthersReeditsChainRevertPagesArticlesChainRedirVolumeDiffDiff artTot. rev.SmallMediumBigLogsSysopChainMoveUploadsDelRestoreRevDelBlockUnblockProtectUnprotectRenameRightsFilterUsersFeedbackDaysMonthsTimeH/dTotal/hTotal/dTotal/m
9951DHEERAJ SINGA3267%150%150%00%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%191+191+1053.6 k00%1100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m10 m1533
9952Charmin157283267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%316+316+316281 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2213 m5 m1322
9953दीपक शर्मा3267%150%150%00%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%2.7 k+2.7 k+1608.7 k00%1100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2115 m10 m1223
9954Magy3573267%150%150%00%00%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%237+217-1013 k1100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2113 m5 m1423
9955Bicizk3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%20022 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m10 m1533
9956Yourshowman3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%114+114+1144.6 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1114 m15 m1333
9957Mahaveer dhaka (choudhary)3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%84-84-845.6 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1120 m20 m933
9958Mondolkiri133100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%267%00%00%00%00%00%00%507+169+16920 k00%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1633
9959Amit gandass3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%116+110+11040 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%119 m10 m1933
9960Ravi Dutt Tyagi3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%2100%00%00%00%545+545054500%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1121 m20 m833
9961Trilok singh thakurela3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%289+289+28970 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2114 m5 m1223
9962Pinkesh pro3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%43-3-321 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1122 m25 m833
9963YUVA SAHYOG3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%45+45+459.7 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%118 m10 m2033
9964राकेश भेलौरिया3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%00%00%00%2100%00%00%00%904+904090400%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2117 m10 m1023
9965Anchit20003267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%18-18-1826 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1633
9966Masterrsharma3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%83+83+832.7 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m10 m1533
9967VarShNey3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%542+218+21850 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1533
9968Mahendra joshi 823267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%1.7 k+1.7 k03.1 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m10 m1533
9969Sunil vashnav3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%429-399-39918 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1111 m10 m1533
9970Pinky rathee3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3+3+328 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2115 m10 m1223
9971Aamit wraj33100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1.2 k+1.2 k+1.2 k180 k00%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9972NirmalPathak3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%6-6-621 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2213 m5 m1322
9973Rajnish K Pandey3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%8+8+875 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1112 m15 m1433
9974Muni kumar awasthi33100%267%267%00%00%00%00%133%00%00%00%00%267%150%00%00%7 k+7 k+6.5 k8 k00%150%150%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2115 m10 m1223
9975M.s.chauhan3267%00%00%00%00%150%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%763+76306.7 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1113 m15 m1333
9976Dhananray3133%00%00%00%00%00%00%1100%00%00%00%00%1100%00%00%00%12+1201200%00%00%267%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2212 m5 m1522
9977Mrizkypk3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%172+172+17250 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2120 m10 m923
9978बन्श बहादुर बलवन्त33100%267%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%133%00%00%1100%5 k+5 k+5 k18 k00%00%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2115 m10 m1223
9979हुदहुद3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%121+121+12172 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1119 m20 m933
9980Tusharec3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%2.3 k+2.3 k04.5 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1118 m20 m1033
9981Vidyutp3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%336+336054600%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%119 m10 m1833
9982Mannat Computer3267%00%00%00%150%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%639+639068000%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1117 m20 m1033
9983Janardan tripathi3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%1.2 k+1.2 k+1.2 k11 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1118 m20 m1033
9984CLW33100%00%00%3100%00%00%00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%18-1201.5 k00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2210 m5 m1822
9985Nrloroli3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%557+55701.1 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9986Kanna.godasi3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%332+332+332121 k00%2100%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1119 m20 m933
9987TanmayDaga33100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%6+4+4136 k3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2210 m5 m1722
9988Pankaj trivedi3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%5 k+4.8 k09.7 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9989Vidyasagarmanish1shahi3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3 k+3 k+3 k10 k00%150%150%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9990DEVKI NANDAN3267%00%00%00%00%2100%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%901-7023 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1123 m25 m833
9991Vantiwari3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%49+49+4920 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9992Vashisthg33100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%539+539+53921 k133%267%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%118 m10 m2033
9993Abhishek dubey sachin3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%52+5209900%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1110 m10 m1733
9994Mahendra keer3267%00%00%00%00%00%00%2100%00%150%00%00%150%00%00%00%20 k+20 k040 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1120 m20 m933
9995Manu00073267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%69+69+6938 k2100%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9996Pavan180433100%3100%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%397+397+39728 k00%3100%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%2216 m10 m1122
9997Au writer3267%2100%2100%00%00%00%00%00%00%150%00%00%00%00%00%00%115+115+11520 k150%150%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%119 m10 m1833
9998PUKHRAJ RAO JAT Panchla sidda3267%00%00%00%150%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%85+85042400%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
9999Shashpant33100%00%00%3100%00%00%00%00%00%00%00%133%00%00%00%00%104+5007.3 k00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%3215 m5 m1212
10000Vikash Sharma Gohad3267%00%00%00%150%00%00%150%00%00%00%00%150%00%00%00%4.9 k+4.9 k05.2 k00%00%00%133%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%1115 m15 m1233
page 100